Search
Close this search box.

ترکیب هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آرین

هادی قدیمی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف)

عضو حقیقی/حقوقی هیئت مدیره شرکت آرمان نیکو سگال

مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت

سوابق کاری: مدیرعامل شرکت های سرمایه گذاری

عیسی حسین پناه
نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

عضو حقیقی/حقوقی هیئت مدیره شرکت فراساحل ایران

مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت

سوابق کاری: مدیرعامل شرکت های سرمایه گذاری

سیدجواد احمدی نژاد
رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

عضو حقیقی/حقوقی هیئت مدیره شرکت آی اف اس کیش

مدرک تحصیلی: دکترا حسابداری

سوابق کاری: مدیرعامل شرکت های سرمایه گذاری

علی اصغر صالحی
عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

عضو حقیقی/حقوقی هیئت مدیره شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش

مدرک تحصیلی: دکترا حسابداری

سوابق کاری: مدیرعامل شرکت های سرمایه گذاری

احسان حاجی علی اکبر
عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

عضو حقیقی/حقوقی هیئت مدیره شرکت کالا بازار ایرانیان

مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت

سوابق کاری: مدیرعامل شرکت های سرمایه گذاری