Search
Close this search box.
  • تاریخچه

بانک الکترونیکی آرین (سهامی عام) به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست ویکم فروردین ماه 1379 ودر چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اســاس ماده واحـده قانون  تاسیس بانکهای غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 1397/09/20 شــورای پول واعتبار، وفق مقررات بانــک مرکزی جمــهوری اسلامی ایران و قانون تجارت تشکیل شد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1390/01/17 طي اطلاعيه اي در تارنماي خود اعلام كرده است كه مجوز تاسيس بانك الكترونيكي آرين به موجب مصوبه يكصد و سي و هشتمين جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ 1390/12/16 لغو گرديده است.

به استناد مجوز بانک مرکزی به شماره 199582 و مورخ 1392/07/06 و همچنین مجوز سازمان بورس اوراق بهادار به شماره 121/238575 مورخ 1392/07/10 مبنی بر موافقت با تغییر کاربری شرکت، مجمع عمومی  فوق العاده مورخ 1392/07/28 برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت از بانک الکترونیکی آرین به توسعه اقتصادی آرین تغییر  و اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس در 56 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

شرکت در تاریخ 1392/12/20 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت سرمایه گذاری ها با نماد “وآرین” درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1392/12/24 مورد معامله قرار گرفته است. سهام این شرکت در حال حاضر در فهرست “بازار پایه زرد فرابورس” قرار دارد.

  • موضوع فعالیت شرکت

مبادرت به کلیه عملیات مجاز اداری خدماتی، مدیریتی، تجاری، بازاریابی و بازرگانی داخلی و خارجی به طور مستقیم و غیر مستقیم، سرمایه گذاری در تاسیس شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی، صنعتی و مواد اولیه، تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، تاسیس و اداره شرکتها یا کارخانجات صنعتی، واحد های خدماتی، پیمانکاری و ساختمانی، مشارکت در کلیه پروژه های صنعتی، ساختمانی و تولیدی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، خرید سهام واحد های تجاری، خدماتی، تولیدی و صنعتی ، اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و مشارکت با آنها در زمینه های مختلف و هر نوع فعالیت مجاز و مرتبط و با موضوع شرکت و موضوعات فرعی خرید و فروش هر گونه سهام، اوراق مشارکت، اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیره و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موئسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.