Search
Close this search box.

هیئت مدیره و مدیریت شرکت توسعه اقتصادی آرین همواره تمام تلاش و مساعی خود را در جهت استفاده بهینه از امکانات و شرایط بالقوه و موجود در راستای ارزش آفرینی برای سهامداران بکار می گیرند. در این راستا با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و دورنمای تحولات اقتصادی داخلی و خارجی، تلاش می نمایند تا فرصت های بهینه سرمایه گذاری را شناسایی و استراتژی های ورود و خروج از سرمایه گذاری ها را تدوین و اجرایی نمایند.

فعالیت های شرکت توسعه اقتصادی آرین در حال حاضر عمدتا شامل سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی، سرمایه گذاری عمده در صنعت نیروگاهی و سرمایه گذاری در صنایع ساختمان، پتروشیمی و محصولات آرایشی-بهداشتی می باشد.

هیئت مدیره همچنین توسعه سبد سرمایه گذاری ها در صنایع را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا با خرید و تاسیس 4 شرکت زیرمجموعه تلاش می نماید که فعالیت ها و سرمایه گذاری ها را به صورت تخصصی در هر یک از شرکت ها متمرکز نموده و بعنوان یک هلدینگ چند رشته ای در راستای کمک به اقتصاد کشور و خلق ارزش برای سهامداران انجام وظیفه نماید.