Search
Close this search box.
7 تیر 1400

ثبت اطلاعات سهامداران

راهنمای ورود اطلاعات صفحه شما سهامداران گرامی می‌توانید جهت دریافت سودهای تقسیمی و ارتباط بهتر با این مجموعه اطلاعات خود را ثبت نمایید:  
7 تیر 1400

خبر 2

طرح باید با درج متن یا عکس مطمئن شود که نمونه اولیه به پایان رسیده است. مطمئن شوید که نمونه اولیه به پایان رسیده است.
27 بهمن 1400

عنوان

طرح باید با درج متن یا عکس مطمئن شود که نمونه اولیه به پایان رسیده است. مطمئن شوید که نمونه اولیه به پایان رسیده است.
8 تیر 1400

نحوه پرداخت سود و حق تقدم استفاده نشده

پیرو تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1400، برای هر سهم مبلغ 200  ریال سود خالص در نظر گرفته شده است. سود مذکور از تاریخ 1/12/1400 […]
7 تیر 1400

پورتال سهامداران

جهت ورود به پورتال سهامداران در این قسمت کلیک کنید.
7 تیر 1400

خبر 3

طرح باید با درج متن یا عکس مطمئن شود که نمونه اولیه به پایان رسیده است. مطمئن شوید که نمونه اولیه به پایان رسیده است.
7 تیر 1400

خبر 1

طرح باید با درج متن یا عکس مطمئن شود که نمونه اولیه به پایان رسیده است. مطمئن شوید که نمونه اولیه به پایان رسیده است.